Uprośćmy zarządzanie łańcuchem dostaw!

W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci, często dzięki ogromnym inwestycjom technologicznym, wdrożyliśmy bardzo zaawansowane procesy zarządzania naszymi łańcuchami dostaw. Wszelkie podobieństwo do twojego ulubionego ERP, DRP lub APS byłoby tutaj absolutnie przypadkowe ...

To nie jest ograniczenie, ale klejnot

Teoria ograniczeń (TOC, Theory of Constraints) czasami używa terminologii, która nie zachęca nas do przyjęcia pozytywnej perspektywy... Szczerze mówiąc, kontrolowanie ograniczenia lub wąskiego gardła są pewnie dalekie od naszych marzeń i aspiracji życiowych.

Redukowanie czasów realizacji (Leadtime) metodą DDMRP – trzy przykłady

Często występuje nieporozumienie. Jak wdrażając oprogramowanie, możemy skracać czasy realizacji? 

COCA COLA BEVERAGES AFRICA CASE STUDY

Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) jest ósmym co do wielkości partnerem odnośnie butelkowania Coca-Coli na świecie. W 2018 r. wysłali ponad 916 milionów skrzynek w południowo-wschodniej i środkowo-wschodniej Afryce. 

Wojny religijne, walki partyzanckie, a może pokój?

W ostatnich tygodniach widzieliśmy we Francji dwie raczej zjadliwe publikacje online przeciwko DDMRP, z których jedna stwierdza, że „ddmrp jest egocentryczny i krótkowzroczny”, a druga podaje „liczbowy punkt widzenia” na DDMRP, aby w skrócie stwierdzić, że metodyka jest zbyt uproszczona. 

Wzrost ilości SKUs w branży Food & Beverages: jak najlepiej dostosować swój łańcuch dostaw?

Dostawcy niszowi mają znacznie większy wpływ na przemysł spożywczy niż dziesięć lat temu. Dostawcy piw rzemieślniczych i rzemieślniczych napojów bezalkoholowych odnotowali znaczny wzrost udziału w rynku w swoich segmentach, oferując niepowtarzalne smaki i większą różnorodność produktów na rynku. Na przykład, piwa rzemieślnicze stanowią obecnie około 24% amerykańskiego rynku piwa. Konsumenci [...]

S&OP, przestań szukać konsensusu na poziomie pojedynczego zestawu liczb!

W wielu firmach proces planowania sprzedaży i operacji (ang. S&OP – Sales & Operations Planning) ma na celu wygenerowanie KONKRETNEGO PLANU – ustalonego zestawu liczb, który stanowi konsensus między różnymi zespołami funkcyjnymi - sprzedażą, działami operacyjnymi, nowymi produktami i inicjatywami, finansami ... 

Zapisz się na Nasz Blog